Geeft u inzage in uw medisch dossier?

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenposten. Dit kan alleen met uw toestemming.

Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp


18-03-2014