Fresh Air Uganda

 

Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease and associated risk factors in Uganda (FRESH AIR Uganda): gepubliceerd in Lancet Global Health

De resultaten van FRESH AIR Uganda onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en gefinancierd door de International Primary Care Respiratory Group (IPCRG), in samenwerking met Leids Universitair Medisch Centrum en University of Makerere in Uganda, zijn gepubliceerd in de Lancet Global Health: (http://www.thelancet.com/journals/langlo/issue/vol3no1/PIIS2214-109X(14)X7024-5) op blz 44-51 met commentaar op blz 6. Dit onderzoek laat zien dat chronisch obstructieve longziekte (COPD) een belangrijk gezondheidsrisico vormt voor alle mannen en vrouwen, wonend op het platteland in Uganda.

FRESH AIR Uganda heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de prevalentie en last van COPD met de bijbehorende risicofactoren op het platteland in Uganda. Lokale gezondheidswerkers in Masindi district, hebben willekeurig gekozen 600 mensen boven de 30 jaar in hun dorpen onderzocht.

De prevalentie van COPD was 16.2% (53% vrouwen en 47% mannen); het was uitzonderlijk te zien dat 39% van de mensen met COPD  in de leeftijdscategorie 30-39 jaar zaten. Het hele gezin wordt levenslang blootgesteld aan rook, veroorzaakt door verbranden van hout voor het koken, lampolie en het roken van tabak. Het gebruik van biomassa brandstof zoals hout, mest, oogstrestanten en houtskool voor koken en warmte, wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor het ontwikkelen van COPD. Vele mensen, zowel de gemeenschap als politici en gezondheidswerkers in de meeste landen van Afrika, zijn zich echter niet bewust van het schadelijk effect van dit gebruik.

COPD was nagenoeg onbekend in Afrika en cijfers over het vóórkomen van COPD waren tot nu toe nauwelijks aanwezig. Onze bevindingen laten zien dat bewustwording van de schadelijk effecten van tabaks- en biomassarook een prioriteit moet hebben. Interventieprogramma’s kunnen dan plaatsvinden, gericht op de bron van rook, naar de leefomgeving en gericht op de gebruiker. Intensief samenwerken tussen ons, als onderzoekers, en de doelgroep is van groot belang. Met subsidie van Global Bridges (Mayo Clinic in de Verenigde Staten) hebben wij, samen met de IPCRG, in Uganda de eerste stappen gezet voor een teach-the-teachers project met lokale gezondheidswerkers over het gevaar van tabaks- en biomassarook.

Op dit moment wordt subsidie aangevraagd bij de Europese Unie om een 3 jarig interventie programma te starten in verschillende ontwikkelingslanden om gezonde longen te propageren. Preventie zal daarbij een essentieel rol spelen. Tevens zal aandacht geschonken worden aan haalbare mogelijkheden voor diagnostiek en behandelingen van COPD en andere chronische longziekten.

Meer informatie over FRESH AIR Uganda, inclusief een televisie documentaire, is te zien op:

http://www.theipcrg.org/display/RES/About+FRESH+AIR+Uganda

Meer informatie over FRESH AIR in andere landen is te zien op:

http://www.theipcrg.org/display/RES/FRESH+AIR

 

Frederik van Gemert


04-01-2015